Konfirmasjon


I konfirmanttida får du, saman med dei andre, utforske nokre av dei store spørsmåla i livet. Du vil og få mange nye opplevingar og erfaringar.

Eit konfirmantår inneheld mange ulike samlingar, og det heile vert avslutta med ei høgtidleg konfirmasjonsgudsteneste på våren.