Kor for menneske med nedsatt funksjonsevne


Torsdag 23. november kl 17.30-19.00 i Nysæter kyrkje: Inspirasjonskveld for arrrangørar og frivillige. Korleiar og dirigent Janne Kristine Eng deler erfaringar frå koret på Karmøy. Vil du vera med å driva koret er du hjarteleg velkommen.

Torsdag 18. januar kl 17.30-19.00 i Nysæter kyrkje: Oppstart av kor for menneske med nedsatt funksjonsevne. Korleiarar vert Endre Olsen og Gunnhild Aadland Rolfsnes. Påmelding til Elfrid Kartveit 986 10 848 eller Signe Wiersen Vorland 991 09 652 innan 7. januar. Koravgift 100,- kr pr. semester.

Koret er eit samarbeid med Kyrkja i Stord og Nysæter, Røde Kors og Eining for kultur i Stord kommune.

Tilbake