Gudsteneste i Stord


12. november klokka 11:00.

Søndag for dei forfulgte. Eli Minde tek del frå Stefanusalliansen. Prest Jørgen Knudsen, organist Noah Wibe. Takkoffer til Stefanusalliansen. Kyrkjekaffi.

Tilbake