Kjærleikens søndag


Komande søndag 10.september  har eit tydeleg tema for gudstenestene. Me har gudsteneste i Stord kl 11.00 og i Nysæter kl 19.00.

Denne søndagen kan og ha namnet : Diakoniens dag. Fordi Diakoni er kjærleiken sitt kroppsspråk.

I Stord er det gudsteneste med dåp og nattverd, Musikken er ved Noah Wibe, og prest er Reidar Ådnanes.

I Nysæter er det gudsteneste med tema: Diakoni i kvardagen. Diakonane Olaug, og Solveig og  fleire frivillige er med å  set sitt preg på gudstenesta. Det vert solosong ved Kristina Nichols. Noa Wibe er organist og Reidar Ådnanes prest,

Det vert  kveldsmat og høve til  ein prat etter gudstenesta i Nysæter.

Tilbake