T10 for 10-åringar


Til deg som er 10 år i år og høyrer til Nysæter kyrkje! Kom på samling, fredag 22. september kl. 17:00.

Påmelding her

Det blir ei samling for deg som er 10 år i år, der me skal snakka litt om kva Jesus ville gjort i dag. Kva ville Jesus gjort, i klasserommet? Heime? Blant vennene våre? I verda vår? What Would Jesus Do?

Me skal ha leikar og konkurransar, eta saman og bli betre kjent med kyrkja sitt misjonsprosjekt på Cuba.

Me inviterer til samling i kyrkja
Fredag 22. september kl 17.00 - 20.00 og søndag 23. september kl 11.00

Det er sendt ut invitasjonsbrev til alle døypte, men alle er sjølvsagt like velkomne!

Påmelding her.

Spørsmål? Ring Ingvild på telefon 997 85 312

 

I kyrkjene i Stord og Nysæter driv me trusopplæring for at barn og  ungdom som veks opp i kommunen vår skal bli kjent med kyrkja og den kristne trua. Me har organisert Trusopplæringa etter alder på borna.
Nokre trusopplæringstilbod har fleire samlingar i halvåret. Andre tilbod er retta mot ein spesiell alder, slik som no for tiåringar! Etter kvart vil Trusopplæring gå over til å heite kyrkjeleg undervisning og læring, og vil gjelda barn, unge og vaksne. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram under Kyrkja i Stord og Nysæter.

Tilbake