Gudsteneste på Jensanes 3. september


VERVAGUDSTENESTE - kva er det ? Ikkje verving til parti eller anna- men gudsteneste på VERVEN- verftet- skipsverftet på Jensanes.

Med lang og stolt historie, og stadig ny aktivitet framstår  området på Jensanes som ein hyggjeleg plass , og ein fin plass å ha gudsteneste i samband med "vervadagane" som er komande helg. Vel møtt kl 11.00

Det vert musikk ved kantor Bjarte og blåseinstrument ved  Rune Koppang. Kyrkjekaffi og mulighet for førehandsrøysting til kyrkjevalet.

Tilbake