Babysong i Nysæter kyrkje hausten 2023


Me møtest måndagar kl 10.30. Me syng og leikar oss gjennom ulike songar, rim og reglar. Samlinga startar med songstund, etterpå kan ein vera med på Mat og Prat.

12. september
17. oktober
7. november

Kom når det passar for dykk. Det er gratis og utan påmelding.

Tilbake