Felles gudsteneste i Stord Kyrkje


God eller dårleg frukt.

Det er ikkje tale om moreller frå Hardanger eller  epler frå Italia. Det er tale om  resultatet av våre valg og handlingar.  Om falske profetar og om gode og dårlege råd.

Eit godt tre ber god frukt, eit dårleg tre ber dårleg frukt. Kan ein plukka druer av klunger eller fiken av tistlar? Korleis kan ein skilja  dei gode og dårlege råd. Kva er godt og kva er dårleg. Kjærleik er noko godt, det heiar me på.  Når bibelen  talar om gode frukter startar den og med kjærleiken. Og så har den nokre til- som er verdt å tenkja på: "Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, tolmod, mildskap, godleik, truskap,  audmjukskap og sjølvdisiplin." Galatarbrevet 5,22

Tilbake