Informasjonskveld for Stord sokn


Onsdag 19. april var det informasjonskveld i Kyrkjestova Fredheim.

Rundt 45 personar møtte til ein triveleg kveld, der me bl.a. vart meir kjent med soknepresten vår Jørgen Knudsen og fekk litt innspel frå årsrapporten for 2022. 

Bilde

Tilbake