Felles gudsteneste i Stord Kyrkje


Søndag 16.april er det fellesgudsteneste for Nysæter og Stord i Stord Kyrkje kl 11.00. Bjarte Aadland er organist og Reidar Ådnanes er prest. Det er fint med desse "etterpåske-søndagane" , me feirar framleis påske, og denne søndagen er det evangelietekst om når Jesus møter læresveinane ved Genesareth-sjøen. Vel møtt.

Tilbake