Informasjonkveld for Stord sokn 19. april


Onsdag 19. april kl 19.30 ønskjer Stord sokneråd velkommen til ein informasjonskveld i Kyrkjestova Fredheim

Onsdag 19. april kl 19.30 ønskjer Stord sokneråd velkommen til ein kveld i Kyrkjestova Fredheimder du får bli betre kjend med vår nye sokneprest Jørgen Knudsen og får høyra meir om alt som skjer i kyrkja. Det vert og moglegheit til å gje innspel til soknerådet og arbeidet i kyrkja. Du kan lese meir om det som skjer i kyrkjelyden i årsrapporten for 2022.

Det vert servert kringle og kaffi.

Alle er hjarteleg velkomne til ein kjekk kveld i lag!

Årsrapport 2022

Tilbake