Felles gudsteneste i Stord Kyrkje


Søndag 26. februar er det felles gudsteneste for begge sokn i Stord Kyrkje. Det er 1. søndag i fastetida.

Tema denne dagen er FREISTING. Forteljinga om Jesus freisting er evangelietekst. Me vender blikket framover mot påske og reflekterer over den vegen han måtte gå for vår skuld. Kjærleikens veg.

Organist er Noah Wibe, prest er Reidar Ådnanes. Det er eitt barn som skal bli døypt, og det er nattverd.

Tilbake