Familiegudsteneste i Stord kyrkje 19. februar


Velkomen til familiegudsteneste i Stord kyrkje på sundag

På søndag er det fastelavn og då feirer vi familiegudsteneste i Stord kyrkje søndag klokka 11:00. Dei som deltek er sokneprest Jørgen Knudsen, kyrkjemusikar Noah Wibe med Odd Peter Ørjaseter på bass og Jonas S. Eide på djembe. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Etter gudstenesta er det bollefest. Velkomen!

Tilbake