Vel møtt til Gudsteneste


Openberringstida. Kva skal openberrast for oss ? - Tanken er nok at me i denne tida skal   høyra meir om kven barnet i krubba  vart. Kva ville Jesus - kva var hans oppgåve ?

Jesus vart døypt av Johannes døyparen. Ein omvendingsdåp. Og Jesus var vel den einaste som ikkje trong denne dåpen. Kva er då meininga ?

Me skal høyra meir om det som har vorte kalla: "Det salige byte".

Prest er Reidar Ådnanes, kantor Bjarte Aadland. Det er nattverd .  Gudstenesta er kl 11.00.  Me er i gang med kyrkjekaffi. Vel møtt

Tilbake