Samling for unge vaksne


Du er hjarteleg velkommen til Samling for Unge vaksne søndag 15. januar kl 20.00 i Nysæter kyrkje.

Her er god tid til å vera saman, me har ord for kvelden og noko å bita i. 

Kjenner du at du er Ung vaksen er du velkommen.

Tilbake