Vil du vera kyrkjeskyss


Det er gudstenester i Stord kyrkje og i Nysæter kyrkje dei fleste søndagane. Då er det fint at dei som ønsker det, kan komme til gudsteneste. Kyrkjeskyss er eit tilbud for dei som ikkje kan kome seg til gudsteneste på eiga hand. Det trengs fleire som kan køyre kyrkjeskyss både i Stord og Nysæter.

Er dette ei oppgåve for deg? Har du spørsmål om dette? Ta kontakt!

Med helsing soknediakon Olaug Gloppen, tlf: 41639728

Tilbake