Felles gudsteneste 20.nov


Søndag 20.11 kl 11.00 er det felles  gudsteneste i Stord Kyrkje. Det er  LyS VAKEN- gudsteneste for 11-åringar i Stord sokn. Sjå eige oppslag om LYS VAKEN.

2 barn skal bli døypt, det er nattverd i ei familievenleg gudsteneste. Vel møtt

Prest er Reidar Ådnanes, trusopplærar er Ingvild B Almås og Bjarte Aadland er organist.

 

Tilbake