Presentasjonsgudsteneste i Stord kyrkje


Velkommen til Presentasjonsgudsteneste søndag 28.september kl 11:00 og kl 13:00 i Stord kyrkje.

Me skal denne søndagen få presentera årets flotte konfirmantar.
Stord ungdomsskule kl 11:00 og Nordbygda ungdomsskule kl 13:00

Det vert eit lite foreldremøte for konfirmantar og føresette rett etter gudstenesta både kl 11 og kl 13.

Prest er Jørgen Knudsen og organist er Ernst Th. Monsen. Kyrkjelydspedagogane Anne B. Nilsen og Ingvild B. Almås blir også med. Gausel kyrkjekor deltek med flott fleirstemt song kl 11:00.

Takkeoffer går denne sundagen til Kyrkjestova Fredheim.

Ver Velkommen til Stord kyrkje denne søndagen!

Tilbake