Ledige prestestillingar på Stord


Det er for tida ledig to prestestillingar. Sokneprest i Stord sokn og ein nyoppretta stilling som spesialprest med tanke på ungdom. Nedanfor ligg utlysningane 

Tilbake