Søndagskaffi


Velkommen til SØNDAGSKAFFI 22. mai kl17.00 i Kyrkjestova.

Tema: Velsigninga.

Song, kaffi og kaffimat m/ drøs.

Alle er velkomne!

Tilbake