Open kyrkje i Stord i fastetida


Velkomen til open kyrkje i Stord i fastetida. 
Torsdag 7. april, 19.00-20.30 er kyrkja open for bøn og stille.

 

Fastetida er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen. Den varer i frå askeonsdag tom. påskeaften. Fastetida er ei slags vårreingjering i liva våre. I denne tida blir lyset sterkare og dagane lengre. Under snøen førebur naturen seg på at livet skal spire.vJerusalem ligg høgt i landskapet. Fastetida kan være ei tid då ein kan «gå i lag med Jesus opp til Jerusalem». Du er velkomen til open kyrkje i fastetida; til stillhet, bøn, lystenning, til å samle tankane i kyrkja.
Kantor Ole Jørgen Furdal vil spela.
TORSDAG 3. MARS KL. 19.00 - 20.30 og TORSDAG 7. APRIL KL. 19.00 - 20.30.

 

Tilbake