Minnegudstenester i Stord kyrkje søndag 26.desember.


I jula kan sorga bli forsterka. Det å koma i kyrkja og minnast dei nære og kjære som er gått bort kan vera godt. 

Det vert to minnegudstenester søndag 26. desember i Stord kyrkje. Alle som er dei næraste til dei som er gått bort i 2021 har fått invitasjon til minnegudsteneste. Navna på dei døde vil bli lese opp. Det vert lystenning og musikk med solist. I jula kan sorga bli forsterka. Det å minnast i kyrkja dei som er gått bort, då famile og slekt er meir i lag, kan vere godt. 

Grunna restriksjonane også denne jula, er det kun plass til 50 personar på gudstenestane i kyrkja. Det kan bli 2 gudstenester , ei kl 11.00 og evt ei kl 12.30. Me tek  først imot påmeldingar til den kl 11.00, og vurderer om det er trong for å ha begge.  Alle namn blir lest opp på begge gudstenestene.

Det er påmelding til tlf.nr.: 47350754.

Velkommen.

Sokediakon Olaug Gloppen.

Tilbake