Familiegudsteneste i Stord 12.desember


På søndag skal me syngja og tenna det 3. lyset i adventsstaken. Du er velkomen til familiegudsteneste i adventstida i Stord kyrkje. 

Me skal feira familiegudsteneste med dåp og nattverd. Takkoffer til barne og ungdomsarbeidet. Vipps 124653. Olav Oma, Noah Wibe og Elisabeth Fauskanger deltek saman med kyrkjetenar og kyrkjevertar. Velkommen!

Nye restriksjonar gjer at me kan vera 200 menneske saman på gudsteneste når me tilviser plass. Me kan nytta alle benkane, men må ha ein meter mellom kvar familiekohort. Alle som kjem må registrerast med namn og telefon. Det er og krav til at alle vaksne, over 20 år, brukar munnbind når ein ikkje sit på plassen sin.

 

 

Tilbake