Gudsteneste Nysæter 14.november


Når Jesus stiller stormen, og når han ikkje  gjer det.

Dette bilete har eg  i stova.( Karl Erik Harr) Det minner meg om realitetane i livet. Alle som dreg ut på havet kom ikkje attende.  Korleis skal me då ta imot teksten om Jesus som stiller stormen, om Peter som prøver å gå på vatnet, om Jesus som bergar alle trygt i land.
"Ein båt i stormen duva, men Jesus var ombord" skal me synga.  Var ikkje Jesus ombord den gongen??....

Vel møtt til gudsteneste  der me skal få synga dei sterke og fine somgane om Guds omsorg. Og til tankar om  kor Gud er når me ikkje opplever svara me ynskjer.

Tilbake