Basar 23. oktober 2021


Nysæter sokneråd og Kyrkjeringen vil takka alle som bidrog med gevinstar, 
alle som selde lodd - og tok lodd, og alle som kom på basaren og gjorde den til
eit fantastisk handslag for Nysæter kyrkje.   
   
Det kom inn totalt kr. 104 066,-. Tusen takk for ein veldig fin ettermiddag i lag!
Tilbake