Trusopplæring i veke 47; 22.-28.november


Me gler oss til mange samlingar og mykje kjekt i trusopplæringa i kyrkjene våre i veka som kjem. Velkomen til å vera med😊og takk for forbønn for alt som skal skje🙏🏻

 

Måndag
Babysong i Stord kyrkje kl 11.00-12.00. Songstund, smørelunsj og leik.

Tysdag
T 1-6 open kyrkje i Nysæter kyrkje kl 17.00-18.00.
Song, bibelfortelling, pølse og leik for born i alderen 1-6 år saman med vaksen.

Torsdag
T 7-10 «Gud skapar, me tek vare på» i Nysæter kyrkje kl 16.00-17.00.

Laurdag - søndag
T 11 Lys vaken i Nysæter kyrkje.
Mye gøy, kjekke aktivitetar og overnatting i kyrkja for de som blir 11 år i år. Meir info og påmelding på nettsida kyrkjastord.no eller telefon 53403430.

Søndag
Lys vaken familiegudsteneste i Nysæter kyrkje kl 11.00

Søndag
Lysmesser i Stord kyrkje kl 18.00 og 20.00

Tilbake