Gudstenester 3.oktober


Søndag 3. oktober er det gudstenster i kyrkjene våre.

Stord kyrkje: Presentasjonsgudsteneste kl 11.00 og 13.00 Prest Olav J Oma, kyrkjelydspedagogane Anne B Nilsen og Invild B Almås, organist Noah Wibe. Det er foreldremøte for konfirmantforeldre etter gudstensta

Nysæter kyrkje: Gudstenste med dåp og nattverd kl 11.00 Prest Reidar Ådnanes, kantor Bjarte Aadland. Kyrkjekaffi etter gudstenesta.

Tilbake