Mat & prat i Nysæter kyrkje


Mat & Prat er eit lågterskeltilbod for småbarnsforeldre som er heime med borna sine.

Mat & Prat i Nysæter kyrkje
Kvar tysdag mellom 11:00 og 13:00

Kom når det passar for dykk. Det er gratis og utan påmelding.

Tilbake