Pølsefest i Nysæter kyrkje våren 2024


Me inviterer til song- og aktivitetsstund i Nysæter kyrkje for familiar med born i alderen 1-10 år.
Pølsefest er omlag èin tysdag i månaden. 
Fyrst har me felles songstund og bibelforteljing.
Etterpå vert det eigenaktivitetar og servering av pølser.

Følgjande tysdagar med pølsefest i vår, frå kl. 17.00- 18.30:
23. januar
5. mars
2. april
30. april

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongene det passar for dykk.

Tilbake