Basar Nysæter kyrkje


Laurdag 23. oktober kl. 15.00 er det basar i Nysæter kyrkje.

Det vert loddsal og trekking av mange flotte gevinstar, inntekta går til arbeidet i kyrkjelyden. 
Me ser fram til basaren, og håpar at mange tek turen denne ettermiddagen. Det vert servert kaker og kaffi. Ein kan nytte vipps, kontantar og bankterminal.

Homlebandet spelar, andakt ved sokneprest Jørgen Knudsen.

Me ynskjer alle velkommen til ein triveleg ettermiddag i godt lag i Nysæter kyrkje!

Nysæter sokneråd.

Tilbake