Temakveld 7. oktober; Bibelreisen i Stord kyrkje


Ønsker du å vite meir om det nye testamentet, frå Matteus til Johannes Openberring?
Velkommen til temakveld med Per Hjemdal torsdag 7.okt kl. 19.00.

Per er sokneprest i Etne og har ein serie på 3 temakvelder kalla "bibelreisen" . På dei to  første temakveldane har han  tatt oss gjennom det gamle testamentet og nå står altså det nye testamentet for tur. Du kan sjølvsagt komma på denne om du ikkje har vore på dei to første. 

Gjennom Bibelreisen får ein vite meir om Bibelen og skaffe seg god oversikt over dei lange linjene i grunnforteljinga i vår tru og kultur.

Bibelreisen er eit sveip gjennom heile bibelhistoria, med nokre djupdykk som gir avslører skjulte skattar i bibelen. Bibelreisen passer godt både for dei som har lest i bibelen i mange år, og dei som reknar seg som meir ukjende med heile bibelhistoria. 

Tilbake