Kyrkjebladet Spira


Kyrkjebladet Spira er inne i sin 3.årgang. Me er som nyoppstarta å rekna om me samanliknar oss med Fitjar som har hatt kyrkjeblad i 44 år og Kvinnherad i 31 år. Spira blir sendt til alle postkassar på Stord. Les siste utgåve av Spira her og få svar på kvifor det kjem i din postkasse. 

 

Siste utgåve av Spira nr 1/2021 hadde spire og spirekraft som eit gjennomgåande tema og viste ulike eksempel på spirer; i naturen, i kyrkja, i liv og samfunn. Framsida på bladet viser Solveig og Basel i full sving med arbeid på ein av gravplassane på Stord. 

Redaksjonen i Spira ønskjer at bladet skal spegla både Stordsamfunnet og mangfaldet av alt det som skjer i kyrkjene. Me vil vera eit blad som er aktuelt å bla i og lesa i for deg som bur på Stord. Me i redaksjonen synes det er både spennande, interessant og kjekt å laga kyrkjeblad. Redaksjonen er glad for at Barbro H Andersen legg si dyktige hand på lay-outen på bladet. 

Bladet blir sendt til alle postkassar på Stord. Har du ikkje fått Spira utgåven det er bilete av her, men har lyst å få bladet kan du kontakta kyrkjekontoret post@kyrkja-stord.no eller telefon 53 40 34 30.

Som bakgrunnen for at Spira blir sendt til alle postkassar viser redaksjonen til Forbrukertilsynet og Posten:

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) seier: Vi har lagt til grunn at menighetsblad er å regne som informasjon som ikke rammes av noe forbud mot reklame. Som utgangspunkt må derfor menighetsbladet kunne distribueres til alle postkasser selv om det ikke adresseres til enkeltpersoner.

Posten seier: Menighetsblad fra Den norske kirke regnes som informasjon. Derfor kan menighetsbladene fulldistribueres, forteller informasjonssjef i Posten Norge, Pål Jakobsen. Fulldistribusjon betyr at forsendelsen kan legges i alle postkasser, selv om eieren har reservert seg mot reklame. Det er med andre ord umulig å reservere seg mot menighetsbladene fra statskirken.

Spira 1.2021

 

Tilbake