Temadager om frivillighet


Frivillige medarbeidarar er gull verdt! 5. og 6.februar hadde begge sokneråda og dei tilsette temadagar om frivillighet. Viktig! Nyttig! Inspirerande! Lærerikt!

 

Saman skal sokneråd og stab få innspel og inspirasjon, drøfta og diskutera, dela erfaringar og gode idear , drøyma og planlegga arbeidet med frivillighet i Stord og Nysæter kyrkjelyder. Spennande og viktig! 

Koronarestriksjonar gjer at temadagane blir gjennomført dels digitalt på teams og dels i mindre grupper.

Tilbake