Sunnhordland Prosti


Sunnhordland prosti består av kommunane Stord, Bømlo, Kvinnherad, Sveio, Etne, Fitjar og Tysnes.

Svein Arne Theodorsen - prost
Reidun Andersen - prostesekretær
Kirsti Frugård - leiar Sunnhordland prostiråd

HELG og YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.


HELG og YRKE

Kyrkjelydsblad for Sunnhordland

Redaksjon:
Svein Arne Theodorsen
Hamnegata 48
5411 STORD
Tlf. 53 40 34 30

Adresse:
HELG og YRKE
Sæverud Reklame AS
5430 Bremnes
Tlf. 53 42 70 00

Kyrkjelydsbladet vert sendt til alle
heimar i Sunnhordland.
Send di gåve til:
HELG og YRKE
v/Helge Ottesen,
Eldøyvegen 100
5411 Stord
Bankgiro: 8420 05 25328

Sats og trykk:
Bladet Sunnhordland
STORD
Opplag: 23 000

Layout:
Jan-Ove Fagerheim

Tilbake