Samtale


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.

Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Tilbake