Gudsteneste i Stord kyrkje


Søndag 30. juni klokka 11:00

Gudsteneste med fire dåpsborn, ikkje nattverd. Prest Jørgen Knudsen, kyrkjemusikar Noah Wibe. Takkoffer til Kyrkjestova Fredheim. Kyrkjekaffi etter gudstenesta.

Tilbake