Familiegudsteneste på nett 24.januar


Velkomen til å vera med på familiegudsteneste frå Stord kyrkje søndag kl. 11.00 der Jone, Sveinung og Cecilia er med og syng. Trykk på les meir, så kjem linken du kan trykka på fram under biletet. 

 

https://vimeo.com/503481613

Preiketeksta denne 4.søndagen i Openberringstida har overskrifta Mannen som var fødd blind og står i Johannes kap.9. Takkoffer går til Misjonsprosjektet i Bangladesh, der me støttar familien Haaland og deira arbeid. Bruk vippsnr 124653. 

I tillegg til Jone, Cecilia og Sveinung deltek Olav Oma, Elisabeth Fauskanger og Bjarte Aadland. Stor takk til Anne B Nilsen for hjelp med opptak. 

Tilbake