Gudsteneste på nett søndag 10.jan


Sjå gudsteneste frå Stord kyrkje ved å følgje denne linken (trykk på les meir først, så trykker du på linken)

https://vimeo.com/498689364

Prest Olav J Oma, kantor Ole Jørgen Furdal og klokkar Liv Kari Bru deltek saman med fleire forsongarar. Preiketekst frå Markus 1, 3-11. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Bangladesh, vippsnr 124653.
Takk til Magne Langåker som filmar. 

Tilbake